Konferencja Uczeń-Szkoła-Pracodawca. Praktyka zawodowa w małych i średnich przedsiębiorstwach – Poznań 10.05.2018r.

Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego "Matka Chrzestna" idei powstania CWRKDiZ w Poznaniu

W dniu 10 maja 2018r. przedstawiciel Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu Renata Rasińska uczestniczyła w konferencji pt. Uczeń-Szkoła-Pracodawca. Praktyka zawodowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, która została zorganizowana przez Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu.

Konferencja realizowana była w ramach programu Erasmus+ Strategic Partnership Project: „ Increasing SME apprenticeship Engagement”. Celem projektu jest zaproponowanie modelu współpracy z przedsiębiorstwami, który pozwoliłyby na zwiększenie zaangażowania się małych i średnich firm we współpracę z instytucjami edukacyjnymi, w szczególności w organizowanie praktyk zawodowych dla młodzieży.

Z pierwszej prelekcji „Rynek pracy a przygotowanie zawodowe uczniów” przedstawionej przez Bognę Frąszczak, Dyrektora Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży dowiedzieć się można było, że najważniejsze elementy przygotowania zawodowego przy zatrudnianiu młodego pracownika to doświadczenie, znajomość branży i specjalistycznych programów oraz języka obcego, umiejętności TIK oraz praktyczna obsługa maszyn i urządzeń.

W kolejnej prezentacji Wicedyrektor ZSŁ Magdalena Jurczyk-Maciuszonek pt. „Praktyki zagraniczne i krajowe szansą na rozwój zawodowy uczniów” zaprezentowała jakie kompetencje są ważne dla pracodawców oraz opinie o praktykach zarówno od strony przedsiębiorców jak i praktykantów (uczniów). Opinie zostały zebrane m.in. po praktykach a potwierdzeniem była rozmowa na Skypie z właścicielem firmy z Malagi. Również w tej części konferencji uczestnicy mogli zobaczyć film nakręcony przez uczniów w trakcie praktyk zagranicznych.

Wnioski z raportu „Praktyki zawodowe uczniów średnich szkół technicznych w opinii pracodawców” przedstawiła Pani Małgorzata Ratajczak-Zawodna. Wśród proponowanych zmian w programach i sposobach realizacji praktyk zawodowych ważne jest dostosowanie praktyk do wiedzy i umiejętności ucznia, podnoszenie kompetencji miękkich uczniów, dostęp do nowoczesnego sprzętu oraz opracowanie programu i harmonogramu praktyk na drodze konsultacji pomiędzy placówką oświatową a przedsiębiorstwem.

Prezentację „Dobre praktyki z realizacji projektu” przedstawili Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego Andrzej Grześkowiak oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych Damian Stolarski.

Na koniec uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły, w tym m.in. pracowni łączeniowej wyposażonej w 8 nowoczesnych stanowisk lutowniczych do lutowania klasycznego oraz do montażu SMD. Pracownia powstała dzięki firmie Kimball Elektronics.

Gratulujemy Dyrekcji Szkoły, Nauczycielom oraz Uczniom wspaniałych osiągnięć
i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych