12 Spotkanie Okrągłego Stołu w Brukseli 30-31.08.2017r.

CWRKDiZ-w-Poznaniu-na-12-Spotkaniu-okrągłego-stołu-w-Brukseli

W dniach 30-31 sierpnia 2017 roku w Brukseli odbyła się 12 sesja „Okrągłego Stołu” organizowana przez VLAN vzw Belgian Meat Office przy udziale Flanders Investment & Trade, w której uczestniczyli przedstawiciele branży mięsnej oraz przedstawiciele zajmujący się kształceniem zawodowym.

Uczestnicy tego dwudniowego wydarzenia w części praktycznej pierwszego dnia zaproszeni byli do zwiedzania zakładu Meat & Moore, gdzie wzięli udział w prezentacji Pana Geert’a Ally – założyciela firmy. W prezentacji przedstawiono wiele ciekawych rozwiązań samego funkcjonowania zakładu produkcyjnego, jak również wskazano współpracę jednostek kształcących w zawodzie oraz w jaki sposób przeprowadzane są staże i praktyki.

Drugi dzień spotkania rozpoczął przewodniczący René Maillard – Manager Belgian Meat Office Brussels, witając wszystkich uczestników spotkania „Okrągłego Stołu”. Uczestnicy przedstawiając się wskazywali jednostki, które reprezentowali. Dzięki uprzejmości i zaproszeniu Pani Barbary Libera reprezentującej Belgian Meat Office Polska, Polskę reprezentował m.in. współwłaściciel firmy GAMA Sp. J., Koszalin – Pan dr inż. Krzysztof Zawisza, a ze strony Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – Pan Mariusz S. Kubiak – Zastępca dyrektora.

Na panelowym spotkaniu (dzień drugi) omówiono sytuację dotyczącą aktualnych trendów w produkcji i spożyciu mięsa na rynkach europejskich oraz zmiany jakie zachodzą na rynku pracy i możliwości pozyskiwania młodych pracowników i młodzież na praktyki i staże.

Zwieńczeniem wystąpień, była dyskusja, na której poruszono wiele problematycznych wątków wynikających z eskalacji problematyki w krajach reprezentowanych przez przedstawicieli branży mięsnej oraz instytucji wspierających.

Moderator spotkania René Maillard – Manager Belgian Meat Office Brussels podsumowując obrady 12 Okrągłego Stołu, zaprosił na kolejne 13 spotkanie Okrągłego Stołu, które odbędzie się pod koniec sierpnia 2018 roku.