Rozmowy CWRKDiZ w Poznaniu z Partnerami.

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy CWRKDiZ w Poznaniu a Zespołęm Szkół Budownictwa nr1 w Poznaniu

13.czerwca 2018r. był intensywny dzień, pełen planów i wyzwań, które postawiły sobie przyszli partnerzy na najbliższy czas: Zespół Szkół Nr 6 im. J. Lelewela – Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – Relopack pakowanie przemysłowe. Spotkanie, które odbyło się w siedzibie szkoły zostało zainicjowane przez CWRKDiZ w Poznaniu między sektorem biznesu a edukacją, to kolejny przykład działań statutowych jakie ma przed sobą Jednostka Samorządu Terytorialnego. Rozmowy dotyczyły zaciśnięcia współpracy i podjęcia inicjatywy trójstronnego partnerstwa, które będzie miało długofalowy wymiar. Wymierne korzyści będą efektem wspólnych prac nad wejściem młodych ludzi na rynek pracy, jako młodociani pracownicy już na etapie kształcenia zawodowego.

Dzięki otwartości Firmy Relopack pakowanie przemysłowe uczniowie będą mieli pierwszy start i możliwość na wykazanie się w trakcie realizowania podstawy programowej oraz na przyszły rozwój zawodowy. Dyrekcja szkoły zapewniła, że dołoży wielu starań aby współpraca miała charakter obopólny, pokazywania dobrych praktyk zawodowych z każdej strony. Tym samy pracodawca będzie angażowany we wszystkie działania, które podejmowane będą przez szkołę. CWRKDiZ w Poznaniu będzie uczestniczyło w procesie tworzenia klasy patronackiej oraz we wszystkich podejmowanych działaniach, z czego bardzo się cieszymy ponieważ jak to zostało wspomniane na spotkaniu wszystkie przedsięwzięcia to żywa tkanka, żywy organizm, który będzie się rozwijał.

Wielkość czcionki
Kontrast