Pierwsze posiedzenie Rady Programowej ds. kształcenia zawodowego i dualnego oraz rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Wielkopolskim

Pierwsze posiedzenie rady programowej ds. kształcenia zawodowego i dualnego

Pierwsze posiedzenie Rady Programowej ds. kształcenia zawodowego i dualnego oraz rozwoju przedsiębiorczości odbyło się w środę 4 lipca 2018 roku w Województwie Wielkopolskim w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Jest to wynik podpisanego porozumienia o partnerstwie pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu reprezentowanym przez Panią Marzenę Wodzińską i Pana Macieja Sytka, Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego a Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu, reprezentowaną przez Jerzego Bartnika Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej i Izbą Rzemieślniczą w Kaliszu, reprezentowaną przez Tadeusza Moczyńskiego Członka Zarządu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu.

Przewodniczącą Rady Programowej była Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, jednocześnie w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielopolskiego w Poznaniu, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Izby Rzemieślniczej w Kaliszu oraz dyrektorzy Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego  w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile.

Celem posiedzenia była dyskusja na temat rozwoju kształcenia zawodowego i dualnego w Wielkopolsce, poprawy warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym szczególnie rzemiosła oraz podkreślenia roli i znaczenia Izb reprezentujących środowisko rzemieślnicze Województwa Wielkopolskiego.