Umowa Partnerska pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu a Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan 11.07.2018r.

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy CWRKDiZ w Poznaniu a Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan-1

W dniu 11.07.2018r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu reprezentowanym przez Dyrektora Mariusza S. Kubiaka a Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan reprezentowanym przez Jacka Silskiego – Prezydenta Prezydium Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan oraz Jacka Kulika – Wiceprezydenta Prezydium Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan działa na podstawie ustawy o organizacji pracodawców, skupiając ok. 200 czołowych przedstawicieli pracodawców i przedsiębiorców z terenu Województwa Wielkopolskiego, zatrudniających blisko 20 tys. pracowników. Misją WZP Lewiatan jest aktywne działanie na rzecz tworzenia korzystnych warunków, sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i przedsiębiorstw poprzez wzmocnienia ich reprezentacji w Wielkopolsce, Polsce oraz w Unii Europejskiej, jak również stymulacje rozwoju edukacji ekonomicznej społeczeństwa i upowszechnianie zasady etyki zawodowej w stosunkach społeczno-gospodarczych.

Wspólnym celem Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan jest tworzenie systemu edukacji zgodnej z potrzebami rynku pracy. Stąd w umowie strony oświadczyły, że będą wspólnie pracować na rzecz poprawy jakości działań w zakresie edukacji zawodowej i dualnej oraz lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców, jak również wspólnego udziału w projektach upowszechniających powyższe działania. 

Dla CWRKDiZ w Poznaniu jest to okazja do wielu rozmów z pracodawcami, badań rynku pracy bezpośrednio u pracodawców i wspólnych działań na rzecz szkolnictwa zawodowego