Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa partnerem CWRKDiZ w Poznaniu.

Współpraca CWRKDiZ w Poznaniu z Polska-Niemiecką Izbą Handlową

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) jest nie tylko izbą bilateralną z największą ilością firm członkowskich w Polsce, ale również jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) na świecie. Reprezentuje interesy około 1 000 firm członkowskich i od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych.

Dzięki naszej współpracy CWRKDiZ Poznań oferuje:
1) pomoc w tworzeniu klas patronackich,
2) znajdowanie firm, w których można odbyć praktyki,
3) uzyskanie certyfikatu AHK potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uprawniającego do wykonywania danego zawodu na terenie całej Unii Europejskiej,
4) dokształcenie zawodowe nauczycieli i doradców zawodowych poprzez udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez AHK Poznań,
5) szkolenie instruktorów praktycznej nauki zawodu wg niemieckiego standardu Ausbildung der Ausbilder,
6) bieżące informacje na temat kształcenia zawodowego zamieszczane na portalu www.edunet-poland.pl

Osoby zainteresowane spotkaniem z przedstawicielami AHK
ZAPRASZAMY 05.10.2018 do wzięcia udziału w Noc Zawodowców Poznań 2018 – startujemy o godzinie 18.00