Warsztaty w ramach projektu „Sto zawodów na 100-lecie Niepodległej Polski” w Zespole Szkół Odzieżowych im. W. Reymonta w Poznaniu

Warsztaty dla uczniów ZSO w Poznaniu prowadzone przez pracowników CWRKDiZ w Poznaniu w ramach wspólnego projektu z NBP.

W ramach projektu  „Sto zawodów na 100-lecie Niepodległej Polski” pracownicy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniuprzeprowadzili warsztaty przedsiębiorczości w Zespole Szkół Odzieżowych im. W. Reymonta w Poznaniu.

Tematem warsztatów było omówienie założeń Modelu biznesowego Canvas oraz tworzenie przez uczniów na tej podstawie własnych planów biznesowych.

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za możliwość przeprowadzenia warsztatów, a młodzieży za aktywny  w  nich  udział.