Podpisanie porozumień ze Szkołą Aspirantów PSP

Współpraca CWRKDiZ w Poznaniu ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu

29 marca br. w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu zostały podpisane porozumienia pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu a Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu oraz trójstronne porozumienie pomiędzy CWRKDiZ w Poznaniu, Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu a Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Podstawowym celem porozumień jest:

  • popularyzacja kształcenia zawodowego w szkołach branżowych I i II stopnia, poprzez m.in. wsparcie w organizacji klas patronackich czy wizyt studyjnych u pracodawców,
  • upowszechniania kształcenia zawodowego w szkołach podstawowych,
  • organizacja wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń tematycznych poświęconych kształceniu zawodowemu i dualnemu,
  • organizacja wspólnych przedsięwzięć.
Współpraca CWRKDiZ w Poznaniu ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu

Podmiotem spajającym powyższe porozumienia jest CWRKDiZ w Poznaniu, które uczestniczy w popularyzacji kształcenia zawodowego i poszerza współpracę między jednostkami dydaktycznymi.

Współpraca CWRKDiZ w Poznaniu ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu

Szkoła Aspirantów PSP kształcąca w zawodach strażak i technik pożarnictwa otwiera się w ten sposób na możliwość pozyskania przyszłych kadr do służby oraz korzystać będzie z wielu możliwości wymiany doświadczeń i dokształcania kadry dydaktycznej, która nie może ograniczać się wyłącznie do własnej jednostki. Dzisiaj straż pożarna jako “uniwersalna” służba ratownicza musi bezustannie się doskonalić i podwyższać poziom wiedzy i umiejętności. Zawiązanie współpracy z innymi szkołami kształcącymi w zawodach (głównie technicznych) jest wartością dodaną do rozwoju kształcenia zawodowego

Współpraca CWRKDiZ w Poznaniu ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu

Współpraca CWRKDiZ w Poznaniu ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu