Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku

Już po raz szósty nagrodzimy najlepszych w konkursach Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. Chcemy docenić wielkopolskie przedszkola i szkoły oraz uhonorować
i promować nauczycieli posiadających szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażujących się w rozwój szkoły lub placówki

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych upływa 15 września br., natomiast rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w listopadzie br., podczas uroczystej Gali.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Urzędu Marszałkowskiego https://bit.ly/39k127I

Wielkość czcionki
Kontrast