Uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy firmą Phoenix Contact Wielkopolska a Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica – Nowy Tomyśl 14.12.2017 r

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu na rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu

Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu, to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo wytwarzające produkty z grupy wyrobów elektrotechnicznych. Firma prowadzi nowoczesne kształcenie o profilu praktycznym oparte o najnowsze  technologie w porozumieniu ze szkołami branżowymi. Współpraca z Politechniką Poznańską na kierunku Automatyka i robotyka w ramach studiów dualnych, to dla Firmy Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o. jedno z wielu działań w obszarze rozwoju przedsiębiorstwa.

          14.grudnia 2017 roku w siedzibie firmy Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o. zostało podpisane porozumienie z Łukaszem Frańskim Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Nowym Tomyślu. Firmę Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o. reprezentował Pan Marcin Poznański – Prezes Zarządu. Na spotkaniu w imieniu Pana Starosty Ireneusza Kozeckiego gości przywitał Pan Marek Nyćkowiak, Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu Powiatu Nowotomyskiego, który wskazał na konieczność podejmowania takich działań zwłaszcza jeśli chodzi o młodych ludzi, którzy w regionie mają szansę na rozwój zawodowy.

               Nasza obecność dzięki zaproszeniu na podpisanie porozumienia pomiędzy Firmą Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o. a Zespołem Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Nowym Tomyślu, pozwoliła na przekazanie uznania dla Władz Powiatu Nowotomyskiego od Pani Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w kierunku rozwoju i możliwości jakie stawia współpraca z Przedsiębiorstwami w regionie. Mariusz Kubiak Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu wskazał na perspektywy jakie wynikają dla młodego pokolenia przy wsparciu zarówno Władz Powiatu, jak i instytucji wspierających – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz naszego Centrum. Promowanie działań zmierzających do kształcenia dualnego w szkołach branżowych I stopnia oraz doradztwo zawodowe, które ukierunkowane jest na pomocy uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych w dokonywaniu indywidualnego wyboru w dalszej edukacji.

Należy zaznaczyć bardzo ważną rolę Rady Rodziców, którzy biorąc udział w wydarzeniu podpisania porozumienia, zdecydowanie popierają inicjatywę, która przynosi wymierne efekty, między innymi zmiany mentalności w obszarze kształcenia dualnego oraz szkół branżowych. Jest to sygnał dla innych Rodziców, którzy borykają się z decyzjami o przyszłości dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych, aby podpowiedzieć kierunek wyboru dalszej edukacji, tym samym zabezpieczyć przyszłość na rynku pracy.

           Dzięki takim inicjatywom, w których uczestniczymy jako Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, pokazujemy rozwój przedsiębiorczości w lokalnych społecznościach.

Wielkość czcionki
Kontrast