Umowa Partnerska pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu a Zespołem Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach 21.03.2018 r.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu na Powiatowych Targach Pracy i Festiwalu Zawodów w Szamotułach

W dniu 21.03.2018 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu reprezentowanym przez Dyrektora Mariusza S. Kubiaka a Zespołem Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach reprezentowanym przez Dyrektora Jacka Kucnerowicza.

Umowa przypieczętowała trwającą kooperację Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu z Zespołem Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach na rzecz poprawy jakości działań w zakresie kształcenia i szkoleń zawodowych oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy jak również wymagań pracodawców.