Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Kolejna grupa uczestników projektu „Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski”, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów
oraz kadry kształcenia zawodowego”, rozpoczęła swoją przygodę ze stażami w Niemczech.
W czwartek 24. maja ekipa złożona z uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu
oraz Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu, pod przewodnictwem Dyrektora CWRKDiZ w Poznaniu Mariusza S. Kubiaka jako przedstawiciela Beneficjenta i Koordynatora projektu, dotarła do Eisenach w Niemczech. 
To już trzecia grupa uczniów biorąca udział w naszym projekcie a jednocześnie najliczniejsza, gdyż licząca aż 16. osób.
 
Eisenach to centrum logistyczne niemieckiego partnera projektu – Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH. W ramach integracji oraz poznawania lokalnej historii cała grupa została zaproszona do zwiedzania zamku Wartburg, od którego wzięła się nazwa marki popularnego samochodu, produkowanego w latach 1955 – 1991 w Eisenach, położonego wtedy w dawnej NRD. Na zamku, który nigdy nie został zdobyty, w 1522 roku ukrywał się pod przebraniem Marcin Luter. W tym czasie przetłumaczył na język niemiecki Nowy Testament, jako pierwowzór mając tekst grecki.
 
W Eisenach w 1685 roku urodził się jeden z największych kompozytorów Jan Sebastian Bach.
W wieku 10. lat wyjechał z rodzinnego miasta aby kształcić i rozwijać swój talent.
Miasto szczyci się muzeum swojego słynnego mieszkańca.
 
Po tej sporej dawce wiadomości historycznych, powrotnym spacerze z zamku Wartburg do centrum logistycznego oraz smacznym obiedzie, uczniowie zostali przewiezieni do hoteli w których odbywać się będą staże. Niemiecki partner projektu, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie, przygotował 8. hoteli w różnych miastach.
 
Dziękujemy wszystkim za zdyscyplinowanie oraz wspaniałą atmosferę podczas długiej podróży autokarowej. 
Życzymy uczestnikom niezapomnianej przygody podczas stażu, który potrwa do 21. czerwca.