Jakich kadr potrzebuje aglomeracja poznańska? – konferencja (05.04.2018r.)

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu na konferencji Jakich kadr potrzebuje aglomeracja poznańska

„Czy uczeń dziś jest pracownikiem jutra?” to tytuł konferencji, która 5 kwietnia br. odbyła się w Collegium Da Vinci w Poznaniu i jednocześnie pytanie, na które próbowali odpowiedzieć zaproszeni goście. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy CWRKDiZ w Poznaniu.

Spotkanie poprowadziła p. Bogna Frąszczak, dyrektor Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży – organizatora konferencji. Wydarzenie skierowane było do doradców zawodowych, przedsiębiorców oraz dyrektorów szkół branżowych. Konferencja składała się z kilku obszarów tematycznych, podczas których prelegenci naświetlili kwestie takie jak: potrzeby kadrowe, problemy i możliwości uczniów, placówek edukacyjnych oraz przedsiębiorców w aglomeracji poznańskiej.

W pierwszej części konferencji o potrzebach kadrowych Poznania i okolic mówili: pracownicy Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej: Alicja Koperska, dr Anna Waligóra i Dominik Zasada. W drugiej doszło do wymiany różnych poglądów na temat szeroko pojętego kształcenia, w tym kształcenia zawodowego. Ciekawym aspektem było skonfrontowanie poglądów ucznia (Paweł Królikowski, uczeń ZSZ nr 6), przedsiębiorcy (Maciej Sierpiński, MDM Druk) oraz nauczyciela (dr inż. Zuzanna Szmyt, wicedyrektor ZSPS), którzy ze swojej perspektywy wypowiadali się na tematy zawarte w panelach dyskusyjnych. Dyskutowano na temat potrzeb kadrowych przedsiębiorców, a także możliwości jakie oferuje aglomeracja poznańska młodym ludziom (warunki pracy, poziom edukacji, poziom życia w mieście).

Ostatnim punktem konferencji była debata, którą poprowadził prof. UAM dr. hab Paweł Churski, a udział w niej wzięli :

 –  Katarzyna Sobocińska – zastępca dyrektora Biura Obsługi Inwestorów

 – Iwona Grobelna – dyrektor ds. personalnych – Solaris Bus Coach SA

 – dr Tomasz Kozłowski – kierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci

 – Przemysław Foligowski – dyrektor Wydziału Oświaty w Poznaniu.

Do dyskusji czynnie włączyli się uczestnicy.

Podsumowaniem konferencji była konkluzja, że nie do końca wykorzystany jest potencjał współpracy pomiędzy firmami a jednostkami edukacyjnymi oraz że należałoby skoncentrować się na zintensyfikowaniu tej współpracy, co zaowocować może napływem do przedsiębiorstw odpowiednich kandydatów do pracy. Ważne jest zatem promowanie idei kształcenia dualnego jako efektywnej formy współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami oraz kształtowanie u uczniów pożądanych przez pracodawców kompetencji i kwalifikacji.