SEMINARIUM TOTVET – 27.02.2020 r.

Za nami kolejne spotkanie upowszechniające projekt: „TOTVET – Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning” – „Zwiększenie kompetencji trenerów i nauczycieli dla wysokiej jakości nauczania w miejscu pracy (WBL) i kształcenia dualnego (DL)”. Dnia 27.02.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zebrała się  grupa pracodawców, dyrektorów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy są odbiorcami w/w projektu.

W pierwszej części Seminarium obecni goście wysłuchali Naczelnik Wydziału ds. projektów unijnych Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu – Panią Agatę Sądej-Stanek oraz Panią Martę Maj – Głównego Specjalistę Wydziału ds. projektów unijnych Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu, które przedstawiły działania jakie są podejmowane przez poszczególne jednostki UMWW w ramach programu Erasmus+. Następnie Dyrektor CWRKDiZ w Poznaniu Mariusz S. Kubiak przybliżył i opisał wszystkich międzynarodowych partnerów projektu.

W kolejnej części spotkania pracownicy CWRKDiZ w Poznaniu przedstawili poszczególne etapy podjętych już działań projektowych oraz sam cel projektu TOTVET, którym jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i specjalistów kształcenia zawodowego i dualnego odpowiedzialnych za szkolenie VET w miejscu pracy w ramach praktyk zawodowych dla uczniów.

W ostatniej części Seminarium osobom obecnym na spotkaniu został szczegółowo przedstawiony i opisany masowy otwarty kurs online (MOOC), który jest głównym rezultatem projektu TOTVET.

SEREDCZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH  DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM KURSIE ON-LINE w miesiącu marcu i kwietniu, którego celem jest poprawa umiejętności organizowania i prowadzenia kształcenia zawodowego w miejscu pracy.

Dziękujemy prelegentom oraz wszystkim uczestnikom za obecność.